https://www.army-shop.cz/img_produkty/nejvetsi/vlajakcr.jpghttp://www.statnivlajky.cz/data/flags/ultra/gb.png

 
 Kontakt
Petr Neumann
  Hlavice 15
  463 48   Všelibice
  tel.: +420 774 839 021
  tel.: +420 778 083 901
 
Dům Jógy v Hlavici
Košík:je prázdný
cena:0.00,- Kč
zobrazit1 2 3  
 Dopravu zajišťuje
Česká pošta

Obchodní a reklamační podmínky, ochrana osobních údajů

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www.yogashop-hlavice.cz  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petr Neumann, Hlavice 15, 463 48, IČ 43885217 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami upravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami upravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami
Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, nikoliv jen automatickým mailem o přijetí objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 
Objednávka
Vaši objednávku považujeme za závaznou. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a může se s nimi seznámit.
Všechny ceny jsou konečné, není-li uvedeno jinak. Nejsme plátci DPH.
Způsob platby a dodací podmínky
Nabízíme několik možností, jak zaplatit za objednané zboží.
 • bankovním převodem na účet: 2324975073/0800
 • platba dobírkou – Česká pošta
 • platba v hotovosti při osobním odběru
Pokud je zboží placeno převodem, je nutné vyčkat na potvrzení objednávky (nikoliv jen automatickým mail o přijetí objednávky). Poté se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu před dodáním zboží a to v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 7. den po potvrzení objednávky. Po tomto termínu bude na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Případné prodlení s platbou oznamte mailem na info@joga-hlavice.cz nebo telefonicky na +420 778 083 901 nebo +420774839021. Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky!
V případě platného uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží kupujícímu odesláno do 10 dnů od doručení objednávky prodávajícímu. V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.
Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na území ČR i SR.V případě, že objednávka nesplňuje kriteria pošty, je dodána jiným dopravcem. V takovém případě je dohodnutá individualní cena dopravy mezi prodávajícím a kupujícím.
Expediční náklady
K doručení Vaší objednávky-zásilky využíváme služeb České pošty. Cena poštovného a balného je po České republice u České pošty 100 Kč za cenný balík a 120 Kč za Balík do ruky (dodání do 2. dne). Váha zboží nesmí přesahovat 30kg (cenný balík do 20kg). Na Slovensko využíváme pouze služeb České pošty a cena poštovného a balného je 265 Kč pro balík do 10kg a 350 Kč pro balík do 20kg. Pokud je zásilka težší než stanovený limit, zvolte prosím variantu "Těžké zboží - více balíků". O přesné ceně zásilky popř. slevě Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.  Za platbu dobírkou účtujeme 49 Kč v ČR a 25 Kč (+ poplatky účtované Slovenskou poštou) v SR. Poplatek za dobírku je již kalkulován v konečné ceně zboží při objednávce. Poplatky spojené s převodem peněz (zejména ze SR) hradí kupující. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.
Převzetí zboží
Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu. Případné vnější poškození zásilky či s tím související poškození samotného zboží způsobené přepravou, je tudíž nutné reklamovat v okamžiku převzetí u přepravce a případně takovou zásilku z tohoto důvodu vůbec nepřijímat. Na pozdější reklamace z důvodu vzniklé škody při přepravě se bude hledět na základě podepsaného přepravního dokladu, jenž lze považovat za důkaz o bezvadnosti vnějšího stavu dodávky (to se samozřejmě netýká závad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců).
Při přebírání objednaného zboží je nutné se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její originální obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.). V případě nepřevzetí zboží nás neprodleně kontaktujte.
Storno objednávky ze strany prodávajícího  
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.
Záruka a reklamace
Na prodávané zboží je pro spotřebitele (§ 52 (3) Občanského zákoníku: spotřebitel je ten, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti) poskytována záruční doba minimálně 24 měsíců dle Občanského zákoníku. Pro nespotřebitele je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Jako záruční list slouží faktura.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Je-li kupujícím spotřebitel, může v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení elektronicky na e-mail, nebo písemně na poštovní adresu. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nevrací se také částka za poštovné. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.
V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Zásady ochrany osobních údajů
 1. Úvodní ustanovení
 
 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  • Provozovatelem Ing. Petr Neumann, IČ 438 852 17, se sídlem Dům jógy v Hlavici, Hlavice 15, 463 48;
 
 • Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 
 1. Provozovatel e-shopu www. yogashop-hlavice.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 
 1. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy: 
 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) 
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. 
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.
 
 1. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.
 
 1. Provozovatel je fyzickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
 
 • v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
·     za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.
 
 1. Účely a doby zpracování Osobních údajů
 
 1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
 
 1. plnění smlouvy, případně jiného závazku a poskytování služeb:
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
 
 1. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
 
 1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
        ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii,                               soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z             komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 
 1. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele: Jedná o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o společnosti Dům jógy v Hlavici s. r. o. a Mgr. Kamilu Neumannovou.
 
 1. Provozovatel je správcem Osobních údajů.
 
 1. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
 
Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 
 1. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže. 
 2. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. 
 3. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 
 4. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka. 
 5. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě.
 
IV.        Práva Účastníka související se zpracováváním
 
 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  4. na omezení zpracování Osobních údajů;
  5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  6. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce;
  7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 
Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit žádostí na adrese info@joga-hlavice.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.
 
 1. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@joga-hlavice.cz;
 
 1. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@joga-hlavice.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
 1. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.
 
 1. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Provozovatele. V žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
 
 1. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.
 
 1. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 
 1. Závěrečná ustanovení
 
 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 
 1. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 1. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.